Privacyverklaring

Value Zipper, gevestigd te Entrada 100, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Value Zipper nieuwsbrief
Wij versturen iedere maand onze nieuwsbrief via Mailchimp. Mailchimp voldoet aan het privacybeleid.
Van onze nieuwsbrief abonnees verwerken wij alleen de volgende gegevens in Mailchimp:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres

Waarom wij een nieuwsbrief versturen
Een nieuwsbrief versturen doen wij natuurlijk niet zomaar. Wij willen je namelijk iedere maand inspireren met branded content artikelen en cases, je informeren over (nieuwe) titels in ons portfolio, amuseren met leuke (persoonlijke) verhalen, tips en trucs met je delen. Al met al: zaken die relevant voor je kunnen zijn en die we je niet willen onthouden.

Afmelden nieuwsbrief

 • In iedere nieuwsbrief geven wij de mogelijkheid om je eenvoudig af te melden.
 • Iedere afmelding wordt direct door ons verwerkt. Je gegevens worden uit Mailchimp verwijderd en je zult daarna geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen.

Verdere persoonsgegevens die wij verwerken in ons eigen systeem
Value Zipper verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, we een zakelijke relatie hebben, een samenwerking zijn aangegaan en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam (+ evt. functie)
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Doelen verwerken persoonsgegevens
Value Zipper verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Value Zipper bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Value Zipper verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Value Zipper en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@valuezipper.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Value Zipper wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Value Zipper gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Value Zipper neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op, of stuur een mail naar info@valuezipper.nl.