5 redenen om duurzaamheid te gebruiken in marketing en communicatie

Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot een bedrijf dat bijdraagt aan een betere wereld. Alleen dat al is een uitstekende reden om als organisatie na te denken over de eigen rol en verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaamheid. Belangrijke vraag daarbij is: hoe pluk je als bedrijf de vruchten van een groen imago met behoud van authenticiteit? 

De hashtag greenwashing is niet zonder reden regelmatig trending op social media. Wie zich volgens het publiek schuldig maakt aan duurzaam doen voor de bühne, wordt er razendsnel op afgerekend. En dus is het niet zo verrassend dat organisaties terughoudend zijn in het uitdragen van hun duurzame prestaties.

Het kan zijn dat dit een reden is om het voornamelijk binnenskamers te houden. Maar er zijn ook bedrijven die er niet aan toekomen om met de wereld te delen wat zij bijdragen om ‘m een beetje mooier te maken. Of die denken dat ze er weinig impact mee maken. Wij geven je vijf redenen toch die stap te zetten en groene prestaties en ambities zichtbaar te maken.  

  1. Voor steeds meer consumenten is het een aankoopargument

Voor 62 procent van de Nederlandse consumenten is duurzaamheid een belangrijk thema (duurzaam-ondernemen.nl). Meer dan de helft van de Nederlanders wil milieuvriendelijke, fairtrade en diervriendelijke producten kopen. Kortom, de markt biedt volop kansen aan organisaties die laten zien dat zij op het vlak van duurzaamheid stappen zetten of zich hard maken voor de goede zaak.

  1. Het trekt talent aan

Zeker generatie Z professionals zijn geïnteresseerd in de manier waarop de organisatie waar zij wellicht gaan werken impact maakt (monsterboard.nl). Want dat bepaalt ook hoe ze er zelf eveneens een steentje aan kunnen bijdragen. Heeft een werkgever een duidelijke purpose, dan heeft deze een streepje voor bij jong talent. Het thema duurzaamheid heeft in die context zeker ook hun aandacht, dus wanneer een werkgever laat zien dat hij zich daarvoor inspant, geeft hij de concurrentie het nakijken.    

  1. Organisaties zijn aantrekkelijker voor samenwerkingspartners

Niet alleen medewerkers en consumenten, maar zeker ook partners in de keten zoeken naar samenwerkingen waarin prestaties op het gebied van duurzaamheid aantoonbaar zijn vast te leggen. Want steeds meer organisaties beoordelen hun leveranciers en partners niet alleen meer op prijs en kwaliteit, ze stellen ook eisen op het vlak van de ecologische footprint. Plus ze willen een goede balans in people, planet en profit. Maatschappelijke verantwoordelijkheid stopt tegenwoordig niet meer bij de eigen voordeur.   

  1. Het is de manier om aan een groener imago te bouwen

Een organisatie hoeft echt niet alle wereldproblemen op te lossen om te mogen laten zien dat het een bijdrage levert. Het is belangrijk dat er een balans is tussen de prestatie en erover vertellen. Het delen van ‘babysteps’ mag zeker. Juist daarin bevinden zich de eerste bouwstenen voor een steviger, groen fundament dat op de lange termijn steeds zichtbaarder wordt. Dat is ook nog eens geloofwaardiger dan een plotselinge ‘big bang’.

  1. Het stimuleert de eigen groei

Wie vervuilt, betaalt. Daar is de politiek ondertussen wel duidelijk in. Dus zuiniger, milieuvriendelijker en natuurbeschermend handelen leidt gegarandeerd tot kostenbesparingen en natuurlijk ook tot minder risico’s. Dat betekent: meer budget vrij om te investeren en zelf groei aan te jagen. Of die besparing in extra duurzaamheidsinspanningen te steken.

Een beter milieu begint nog altijd bij jezelf. Maar als een organisatie al veel stappen heeft gezet om een bijdrage te leveren, liggen er ook buiten de eigen muren kansen om impact te maken. Het steunen van goede doelen kan een manier zijn. Of het opstarten van eigen projecten. Maar ook het endorsen of mogelijk maken van bestaande projecten versterkt het imago.

Weleens gedacht aan het steunen van film- en mediaprojecten op het gebied van duurzaamheid? In de volgende nieuwsbrief vertellen we hoe het supporten van dit soort producties een groene imago versterkt en nieuwe doelgroepen bereikt.