Humanitas

Investeer met ons in de relatie van mens tot mens.

Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om zelfvertrouwen op te bouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te kunnen veranderen. De Humanitas Academie zorgt dat vrijwilligers de houding, vaardigheden en kennis kunnen ontwikkelen om dit doel te bereiken. De hulp is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Doelgroep

Jaarlijks worden 75.000 mensen geholpen met de steun die Humanitas biedt.

Partnermogelijkheden

Maak je merk zichtbaar in een van onze thema’s:

  • Eenzaamheid
  • Rouw & Verlies
  • Opvoeden en opgroeien
  • Thuis administratie
  • Detentie

Maak impact en creëer zichtbaarheid in maatschappelijk relevante thema’s. Mail ons voor de partnermogelijkheden: info@valuezipper.nl

 

humanitas logo