Geofencing is een krachtig wapen in combinatie met OOH

De afgelopen twaalf maanden zijn met name ook voor de Out of Home sector een rollercoaster gebleken. Hoe heeft Value Zipper de uitdagingen van het afgelopen jaar het hoofd geboden?

Pepijn Adolfs: ‘Omdat we een organisatie met weinig overhead zijn, hebben we vooral de kostenkant beheersbaar kunnen houden waardoor de continuïteit van het bedrijf kon worden gewaarborgd.’

Hoe zijn de vooruitzichten voor 2021 op dit moment en welke acties en stappen ondernemen jullie om de seinen voor OOH op groen te krijgen?

‘We merken dat het vertrouwen bij adverteerders zich weer positief aan het ontwikkelen is en men weer wat meer durft vooruit kijken en te plannen. Geannuleerde en/of verschoven campagnes komen nu weer in beeld en worden alsnog uitgerold.’

Hoe hebben jullie je ontwikkeld als het gaat om innovativiteit en kun je daar ook een concreet voorbeeld van geven?

‘Binnen ons aanbod heeft vooral digitale toilet reclame een nadrukkelijk innovatief karakter, dit betreft stills en/of video boven waterloze urinoirs. Hierbij wordt gemiddeld per bezoek drie liter zuiver drinkwater en voor de ondernemer zelf gemiddeld zo’n 100.000 liter op jaarbasis bespaart.’

Het belang van data is, juist nu, een tool waarmee OOH zijn effectieve bereik kan onderbouwen. Zetten jullie deze tool in en zo ja hoe?

‘Sinds kort bieden wij de mogelijkheid een mobile advertising campagne te activeren met gebruikmaking van geofencing. De propositie genaamd ‘Pinpointing/MobileAdCampagne’ maakt gebruik van een combinatie van verschillende systemen waaronder WiFi, GPS, Bluetooth sensors of raster pinpointing om de locatie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Alle doelgroepen in Nederland, groot of klein, kunnen met geofencing worden bereikt. Krachtig in combinatie met OOH en qua data extra goed te onderbouwen. Zo kunnen bedrijven en winkeliers worden geholpen met het verhogen van het aantal winkelbezoekers (“footfall”) of door het in kaart brengen van bezoekers aan concurrerende bedrijven.’

Kun je een (actuele) campagne benoemen die wat jou betreft goed laat zien wat – juist nu – de meerwaarde van OOH kan zijn?

‘We hebben onlangs voor de Huidkliniek een gave OOH-campagne uitgerold waarbij we de combinatie zochten van Mupi’s en de verspreiding van opvallende zadelhoezen. Op deze manier hebben we de nieuwe vesteging in Den Haag zichtbaar en goed op de kaart weten te zetten.’

Dit artikel stond in FONK magazine van 31 maart 2021.