Generatie E: De Gevoelsleeftijd

Wat kunnen we zeggen over de geestelijke, fysieke en spirituele toestand van de ‘Generatie E’, die vrouwen van 50 tot 75? We weten dat deze generatie heel anders is dan de generatie vrouwen hiervoor. Maar hoe voelen ze zich? In deze serie ontrafelen we deze Elastieken Generatie verder.

De theorie

Hoe ouder we worden, hoe groter het gat tussen kalenderleeftijd en gevoelsleeftijd. Mensen jonger dan 25 voelen zich gemiddeld ouder. Je wilt zo graag volwassen zijn, er bij horen. Eenmaal de 25 gepasseerd, voelen mensen zich gemiddeld jeugdiger. Je wilt wel volwassen zijn maar de ‘perks’, de veronderstelde zorgeloze jonge jaren, graag mee nemen. De kloof tussen onze werkelijke leeftijd en hoe we ons voelen wordt vanaf dat moment steeds groter.

Rond de 30 voelen we ons ongeveer 12% jonger dan we zijn, en tien jaar later voelen we ons gemiddeld 20% jonger dan we eigenlijk zijn. Daarna blijft het gelijk. Iemand van 30 voelt zich dus 26, en iemand van 60 voelt zich 48.

Grofweg zijn er twee redenen: je jonger voelen dan je bent kan een manier zijn om jezelf in een positief daglicht te stellen – in onze samenleving wordt een jong uiterlijk en ‘jong’ gedrag immers gezien als iets nastrevenswaardigs. En: ouderen zien er tegenwoordig écht jonger uit dan twintig, dertig jaar geleden. Dit hebben ze te danken aan een betere gezondheid en meer aandacht voor kleding en uiterlijk. Alvast daarop inhakend: Wehkamp en Zalando spelen daar feilloos op in, getuige hun laatste campagnes.

Grote verschillen

Fysiek: we leven steeds langer, in een steeds betere gezondheid. Volgens de laatste CBS-berekeningen hebben vrouwen op 65-jarige leeftijd nog een levensverwachting van ruim 21 jaar, mannen van bijna 19 jaar. Ook de levensverwachting zonder lichamelijke gebreken is toegenomen. Even los van wat een oudere is, die van nu is actiever dan de oudere van vroeger. Een ruime meerderheid van de Nederlanders tussen de 60 en 75 jaar is te kwalificeren als ‘actief’. Deze groep geniet nog volop van het leven, voelt zich nog lang niet oud, is actief op internet en doet aan eigenwoningbezit. De meeste ouderen voelen zich gelukkiger dan toen ze jonger waren

Geestelijk: vanaf 65 is meestal sprake van lichamelijke en geestelijke achteruitgang, maar het verschil tussen ouderen is in dit opzicht groot. Sommigen zijn nog gezond en volledig zelfredzaam, terwijl anderen ziekten of klachten krijgen, niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen en medische hulp nodig hebben. Veel ouderen behouden echter in opmerkelijke mate hun geestelijke vermogens en lichamelijke capaciteiten. Een deel van het veronderstelde verlies van cognitieve vaardigheden is een kwestie van ‘zelfattributie’, ofwel het zelf geloven in iets wat iemand zich deels zelf aanpraat.

Dementie is een veelbesproken ziekte, maar het hoort niet bij een normaal verouderingsproces. Maar 5% van de ouderen boven de 65 jaar dementeert.  Ouderen zijn ook niet per definitie geïsoleerd, eenzaam of depressief. Integendeel, de meeste ouderen voelen zich gelukkiger dan toen ze jonger waren. Mentaal vermogen is een belangrijke voorwaarde om het goed te hebben. “Wie actief blijft op sociaal, emotioneel en cognitief gebied, ervaart een toename in welbevinden en een afname van psychische klachten. Door mentaal vermogen te bevorderen, kunnen ouderen in een positieve spiraal terecht komen.”

Vrouwen

De Generatie E, zo blijkt uit onderzoek van Zin Magazine, voelt zich gemiddeld 13 jaar jonger dan de kalenderleeftijd. Wat we uit interviews begrepen is dat ze mentaal soms bleven steken in hun dertigste jaar – als je ‘echt’ volwassen bent, met alles erop en eraan. Zo oud blijven sommige vrouwen de rest van hun leven.

Al met al is het zaak om de levensfase 50 tot 75 (en ouder) enerzijds eerlijk te erkennen voor wat ze is – de dynamische fase tussen volwassen en oud – en anderzijds er op te hameren in die fase actief en zelfstandig te blijven.

Meer artikelen lezen over Generatie E?


Het onderzoek is uitgevoerd door onze partner, New Skool Media (uitgever van onder andere Zin, FietsActief en Vorsten) en dit artikel is onderdeel van een serie waarin wordt gefocust op generatie E. Value Zipper heeft vele titels en mogelijkheden voor de doelgroep 50+. Wij helpen graag met het bereiken en aanspreken van deze doelgroep.