Zin en MIVA

Adverteerder: MIVA
Titel: Zin
Middelen: magazine, website

Achtergrond
MIVA is een ontwikkelingsorganisatie met de missie om lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns- Amerika te ondersteunen. Pioniers die zich met kleinschalige projecten in zeer afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden inzetten voor de verbetering van vrouwenrechten, gezondheidszorg, onderwijs, mensenrechten en rechten van kinderen. MIVA ondersteunt hen met vervoers- en communicatiemiddelen, zodat hun bereik vergroot.

Doel
De organisatie wil in 2017 de naams- en propositiebekendheid vergroten en meer fondsen werven. Waar afgelopen jaren werd gekozen voor regionale televisie en radio, landelijke radio, online en outdoor, kiest MIVA dit jaar voor print. Bij Zin willen zij een potentiële donateursgroep aanspreken en om deze doelgroep zo goed mogelijk te bereiken, riepen zij de hulp in van Value Zipper en de Zin-redactie.

Bij het eerste contact tussen MIVA en Nathan van Zin was er eigenlijk direct een klik en het gevoel dat we samen mooie content kunnen maken. We zijn nu een paar maanden verder en dat gevoel is helemaal uitgekomen. Via het platform dat Zin biedt, bereiken de bijzondere verhalen van de mensen die MIVA steunt een betrokken lezerspubliek in Nederland.

– Nicole van der Spank, communicatie en fondsenwerving MIVA

Uitwerking
De samenwerking bestaat uit meerdere onderdelen. De lezers werden eerst door on- en offline verschillende cases uit te lichten, op de hoogte gebracht van het werk van MIVA. Daarnaast organiseren het magazine en de organisatie een reportersreis naar een project in Nepal waarbij een lezer de kans krijgt om mee te gaan. In een al verschenen artikel over een Congolese dokter die door MIVA wordt ondersteund, stond de oproep aan geïnteresseerden om zich online aan te melden voor een volgende reportage in Nepal. Hoofdredacteur Nathan Vos koos uiteindelijk een winnaar die mee mag om een reportage te maken over Taskila. Zij zet zich in voor de allerarmsten in Nepal. Eind april verschijnt het verhaal in Zin en op Zin.nl.

Het leukste aan het optrekken met een relatief kleine organisatie als MIVA, is dat je samen snel allerlei creatieve plannen kunt maken en oplossingen kunt bedenken, zonder gehinderd te worden door factoren als zo-doen-we-het-altijd of dit-moet-eerst-langs-de-directie.

– Nathan Vos, hoofdredacteur Zin

Tags: