Samenvattend Generatie E

Generatie E

In 30 jaar is er een sterke groei geweest van het aantal vrouwen in de leeftijd 50-75 jaar. En waar deze groep voorheen slechts 12% van de bevolking vertegenwoordigde is dat nu bijna 17%. 

Mede daarom hebben we de afgelopen maanden artikelen gepubliceerd over deze doelgroep ‘Generatie E’. In dit artikel de samenvatting en adviezen rondom marketing en communicatie richting deze doelgroep.

Sterk groeiende doelgroep 

De Nederlandse cijfers zeggen genoeg:

 • In 1988 waren het er 1.745933
 • In 2005 waren het er 2.233.361
 • In 2019 waren het er 2.842.920

Er kwamen dus 1.096.987 generatie E-vrouwen bij in 30 jaar, een toename van 64 procent. De gehele Nederlandse bevolking nam in die periode toe van 14.714.948 tot 17.181.084, een toename van 14,5 procent. Onvermijdelijk is dat deze groep vrouwen een steeds groter deel van het consumentengedrag en de uitgaven bepaalt. Het CBS houdt dat voor Nederland echter niet apart bij. 

Ouderen van nu, in het algemeen, maar deze vrouwen zeker zijn hoger opgeleid, zelfbewuster, zelfredzaam en hebben meer te besteden dan de vorige generaties. Ze dragen, ook als ze niet meer werken, vaak nog hun steentje bij aan het reilen en zeilen van de samenleving.

We publiceerden vier artikelen. Zie hieronder de links en per onderwerp de belangrijkste adviezen die van pas kunnen komen in marketingcommunicatie gericht deze doelgroep.

1. De gevoelsleeftijd

 • Toon herkenbare situaties, echte mensen. Maak reclame herkenbaar.
 • Toon producten zoals ze zijn. Gewoon wat het is, zonder blabla eromheen.

2. De spin in het web

 • Geef de moederrol een plek, want kind uit huis of niet, de band blijft.
 • Geef de dochterrol een plek, want die wordt weer sterker naarmate de ouder meer steun nodig heeft.
 • Zie de kracht die het grootouderschap geeft.
 • Benadruk de positieve kanten van het ‘empty nest’.
 • Kijk bijtijds naar de zelfredzaamheid van de ouder

3. De behoeften 

 • Bezie de vrouw als autonoom wezen, op zoek naar geestelijke vrijheid.
 • Help vrouwen zich als ondernemer te ontplooien.
 • Werk samen met theaters, verbind je naam aan een tentoonstelling, zoek het culturele umfeld.
 • Geef ze op hun werk een rol als vraagbaak en laat ze meer hun gang gaan.
 • Steun ze in ontplooiing op creatief gebied.

4. Modernisering

 • Verzin (technologische) oplossingen die tijd besparen, zelfvertrouwen geven of problemen oplossen.
 • Hou bij je design er rekening mee dat oudere mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven, met alle hulp die ze er bij kunnen krijgen.

Tot slot nog een aantal algemene adviezen over ‘Generatie E’:

 • Bevestig dat zij in de kracht van hun leven zijn. Hier liggen kansen voor beauty-, verzorging- en modemerken.
 • Bemoedig ze op hun pad. Mogelijkheden te over bij scholing, creativiteit en cultuur.
 • Speel in op het feit dat de aankomende decennia de mooiste worden. Denk aan travel, wonen en ontwikkeling.
 • Ontzorg waar ze hindernissen ondervinden. Denk daarbij aan financiën, zorg, comfort en techniek.

Het onderzoek is uitgevoerd door onze partner, New Skool Media (uitgever van onder andere Zin, FietsActief en Vorsten) en dit artikel is onderdeel van een serie waarin wordt gefocust op generatie E. Value Zipper heeft vele titels en mogelijkheden voor de doelgroep 50+. Wij helpen graag met het bereiken en aanspreken van deze doelgroep.