Zin Magazine & UvA; grootschalig onderzoek over gezond en gelukkig leven

Ons portfolio biedt vele titels en mogelijkheden om de 50+ doelgroep te bereiken. Eén van de titels is Zin Magazine; hét tijdschrift voor vrouwen in het midden van hun leven. Zin Magazine helpt haar lezers op weg: interviews met inspirerende mensen uit de doelgroep, inzichtelijke verhalen over onder meer cultuur, relaties, economie, reizen en gezondheid.

Zin Magazine wil empoweren in de (fysieke) uitdagingen waarvoor vrouwen komen te staan in deze levensfase. Om dit nog beter te kunnen doen is Zin Magazine mediapartner geworden van een (promotie)onderzoek door het Centre of Urban Mental Health van de Universiteit van Amsterdam.

Alida Dijk, hoofdredacteur van Zin Magazine, geeft meer inzicht in de samenwerking en de vele mogelijkheden die dit biedt. 

Wat zijn jullie aan het doen?

‘Aan de Universiteit van Amsterdam, het Centre for Urban Human Health, vindt op dit moment een promotieonderzoek plaats onder 55-plussers naar gezond en gelukkig ouder worden. In een uniek en zeer omvangrijk langlopend wetenschappelijk onderzoek wordt deze doelgroep ondervraagd over hoe zij hun leven inrichten en wat daar de effecten van zijn. Er doen nu bijna 5.000 deelnemers mee, maar het streven is 10.000, want dan kunnen de onderzoekers in kaart brengen hoe senioren hun leven inrichten en wat daarvan de effecten zijn.’

Hoogleraar Neurocognitieve ontwikkeling en veroudering, Richard Ridderinkhof, begeleidt het promotieonderzoek: “De een is erg gelukkig en zit lekker in zijn vel, terwijl de ander kampt met dingen als lichamelijk ongemak, depressieve gevoelens, verslaving of stress. Een samenspel van factoren bepaalt hoe iemand zich voelt. Er is uit eerder onderzoek al veel bekend over die factoren, maar het is juist dat samenspel ertussen wat tot nieuwe inzichten kan leiden. Als we daar vervolgens patronen in ontdekken, kunnen we interventies ontwikkelen die kunnen helpen bij het gezond ouder worden.”

Kun je alvast iets zeggen over het onderzoek en de samenwerking met Zin?

‘In Zin Magazine editie 8, die verschijnt in de laatste week van juni, delen we de eerste onderzoeksresultaten. In de eerste analyse (m.b.t. 1.500 respondenten) heeft het onderzoeksteam zich – speciaal voor Zin Magazine – gericht op factoren die van invloed lijken op iemands kwaliteit van leven. Onderwerpen als coping (omgaan met tegenslagen etc.), zelfmanagement (gevoel van grip op je leven hebben), positieve beoordelingsstijl (dat je positief naar je leven en de toekomst kijkt) en beweging komen hierin aanbod.

Deze factoren zeggen iets over iemands veerkracht (mogelijkheid om terug te ‘bouncen’ na een nare ervaring als verlies van partner) en weerbaarheid (de mate waarin iemand tegen tegenslagen is beschermd). Veerkracht en weerbaarheid hangen doorgaans samen. Veerkrachtige/weerbare mensen kunnen goed omgaan met moeilijke omstandigheden. Daarnaast wordt er ook al gekeken naar hoe deze zaken kunnen worden verbeterd (empoweren).’

Wat gaat Zin Magazine met het onderzoek doen?

‘Het onderzoek is voor Zin Magazine erg interessant, wij willen onze lezers empoweren in de (fysieke) uitdagingen waarvoor vrouwen komen te staan in deze levensfase (vanaf 55 jaar). Misschien krijg je te maken met ziekte of verlies, misschien gaan de kinderen uit huis, misschien moet je anticiperen op je pensioen of ben je al zover dat je kunt stoppen met werken. Lichamelijk verandert er veel. En financieel ontstaat er vaak meer ruimte. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we onze lezers leren en informeren over verschillende onderwerpen.’

Hoe kan dit interessant zijn voor merken?

‘Dit is een omvangrijk, wetenschappelijk onderzoek en daarom bijzonder betrouwbaar. Hier gaan, vanwege de grootschaligheid, inzichten uitkomen die voor tal van merken belangrijk zijn, en ook worden verbanden onderzocht die nog niet eerder op deze manier aan elkaar gekoppeld zijn. Voor merken is het erg interessant om hier op in te spelen. In algemene zin, maar ook in samenwerking met Zin Magazine. We zitten ten slotte midden in de doelgroep. We zoeken partners, die in een vroeg stadium aanhaken en hierdoor ook een zekere voorsprong krijgen. Samen met hen willen we content gaan maken, waarbij we een vertaalslag maken van de inzichten naar hoe we deze doelgroep kunnen helpen op allerlei verschillende gebieden. Denk aan pijlers zoals gezondheid, welzijn, relaties en financiën.’

Wil jij samen met Zin Magazine de 50+ doelgroep empoweren en onderdeel worden van dit bijzondere onderzoek? Neem dan contact op. We denken graag met je mee over de mogelijkheden voor jouw merk.

 

Vind je het leuk om Zin Magazine editie 8 te ontvangen en de eerste resultaten van het onderzoek te kunnen lezen? Stuur dan een mail met adres naar florentine.fontein@valuezipper.nl.