De tijd van landjepik is voorbij

De werelden van de verschillende bureaus schuiven steeds meer in elkaar. Samenwerking tussen bureaus is daarom in de loop der jaren steeds belangrijker geworden. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende expertises worden campagnes van begin tot einde in goede banen geleid. Maar hoe doe je dit op de juiste manier? En welke rol speelt de klant? Onze vijf media-experts buigen zich over dit vraagstuk. 

Zet alle bureaus met elkaar aan tafel

Een goede samenwerking tussen verschillende bureaus wordt gezien als een duidelijke meerwaarde, aldus de experts. Uiteindelijk is het doel van alle bureaus hetzelfde: het merk laten groeien. Hoewel elk bureau daarin een andere rol heeft, is het van belang om alles op elkaar aan te laten sluiten om tot het beste resultaat te komen.

Annemieke: “In de ideale situatie heb je een kick-off met de betrokken bureaus en de klant. Het liefst doorlopen we het proces volledig geïntegreerd.” De experts zijn het erover eens dat de samenwerking al moet starten in het vroegste stadium. Dit kan soms lastig zijn vanwege tijd of andere verplichtingen, toch is het belangrijk dat de verschillende bureaus zich hier hard voor maken. “Uiteindelijk wordt de adverteerder daar beter van”, aldus Lianne. Daarnaast is het erg belangrijk dat de communicatie open gegooid wordt tussen de verschillende partijen. Annemieke sluit zich hierbij aan: “Het beste wat een brand manager of marketing manager kan doen, is de bureaus met elkaar aan tafel zetten. Gelukkig gebeurt dit steeds vaker.”

“De tijd van landjepik is voorbij. Als jij een goede samenwerking kan opzetten, waarbij elke partij zijn toegevoegde waarde laat zien, is de kans op succes én een vervolg groter”, aldus Joep. Daarnaast geven de experts aan dat het ook belangrijk is dat bureaus elkaar het werk gunnen. “Houd het specialisme bij de specialist.”

Samenwerken tussen de verschillende specialismen

“Losse bureaus die op basis van een strategie allemaal hun eigen strategie gaan schrijven, dat schiet niet op”, stelt Sophie. Vaak ziet elk specialisme zichzelf als het belangrijkste onderdeel in de mix. Een gevolg hiervan kan zijn dat er inconsequente berichtgeving gedeeld wordt op verschillende kanalen. De experts zijn het erover eens dat ze dat niet willen. Uiteindelijk moet er gewerkt worden naar hetzelfde doel: commerciële communicatie voor een merk. Het advies van onze experts luidt: “Werk dus vanaf het begin samen en durf de plannen met elkaar te delen. Door dit vanaf de start te doen wordt het werken met elkaar efficiënter en het uiteindelijke doel effectiever.”

De rol van de klant

In de totale samenwerking speelt de klant ook een belangrijke rol. Iemand moet de leiding durven nemen, echter zijn de meningen van de experts verdeeld wie deze rol op zich moet nemen. Sophie geeft aan: “Ik denk dat het afhangt van de rol waarin je zelf zit. Een client lead bij een mediabureau

heeft sowieso al vaker contact met verschillende partijen, daar past zo’n leidinggevende rol dan beter bij dan iemand bij bijvoorbeeld het PR bureau.” Annemieke: “De klant moet duidelijk aangeven wat er van wie wordt verwacht. Anders loop je het risico dat ego’s een rol gaan spelen. Uiteindelijk is de klant toch meestal in de positie waarin zij alle partijen aan elkaar verbinden. Zeker als je met verschillende gespecialiseerde bureaus werkt.”

Dit artikel is voortgekomen uit het vijfde branded content-rondetafelgesprek met experts uit de mediabranche:

  • Sophie Benink, Media Strateeg bij Glasnost 
  • Mira de Mönnink, Branded Content Consultant bij UM Studios 
  • Lianne van Kooten, Communications Director bij De Media Maatschap
  • Annemieke Mol, Head of Wavemaker Content bij Wavemaker
  • Joep van der Laan, Branded Content Adviseur bij Mindshare

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op!