Advertenties

Algemene aanleverspecificaties magazines

De PDF moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De PDF moet voldoen aan de drukwerkstandaard PDF/X -1a2001.
 • Toegepaste fonts moeten worden ingesloten.
 • Alle kleuren van foto's, logo's en illustraties moeten CMYK zijn.
 • Alle beelden in de PDF dienen minimaal 300 dpi te zijn.
 • Bestanden mogen absoluut geen ICC-profielen bevatten.
 • PDF's mogen niet ge-ripped (geëxtraheerd) en/of ge-trapped zijn.
 • De PDF-versie mag niet groter zijn dan PDF 1.4.
 • Het advertentiemateriaal dient single page aangeleverd te worden, inclusief snijtekens.
 • Het aantal pagina's per PDF mag niet groter zijn dan één pagina.
 • Spread-advertenties dienen als twee losse pagina's aangeleverd te worden.
 • Indien het een bladspiegelformaat betreft, dient 5 mm rondom te worden toegevoegd voor de afsnede.

Aanleverspecificaties per magazine:

 

Algemene aanleverspecificaties puzzelboeken

Advertenties voor in de puzzelboekjes van Denksport en Sanders kunnen geplaatst worden op cover 2 en/of cover 4. Advertenties dienen te voldoen aan de volgende specificaties:

 • CMYK opgemaakt
 • Beeld minimaal 300 dpi (resolutie)
 • Zwarte tekst op overdruk
 • 5 mm afloop
 • PDF met snijtekens
 • PDF versie van minimaal 1.4
 • Advies: teksten en/of belangrijke informatie minimaal 5 mm van de paginarand afhouden.

Aanleverspecificaties per puzzelboekje:

 

Aanleverspecificaties kranten: